Vòng Quay Súng Nâng Cấp
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Tran Văn Hiệp Trúng 358 kim cương 1 phút trước
ProA-Trường Lầy Trúng 788 kim cương 1 phút trước
Giàu Lương Trúng 1,090 kim cương 1 phút trước
Land Boboiboy Trúng 1,881 kim cương 3 phút trước
Lê Đức Khải Trúng 1,674 kim cương 3 phút trước
Thuc Kieu Lâm Trúng 1,474 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Trung Nhân Trúng 304 kim cương 5 phút trước
Khang Nguyen Trúng 536 kim cương 5 phút trước
Nam Nguyễn Nek Trúng 2,043 kim cương 5 phút trước
Trung Công Trúng 761 kim cương 7 phút trước
Trần Long Hải Trúng 836 kim cương 7 phút trước
Trần Phúc Trúng 401 kim cương 7 phút trước
Thái Ka Trúng 1,569 kim cương 9 phút trước
Shun Shun Trúng 1,341 kim cương 9 phút trước