Vòng Quay Ngọc Rồng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Văn Quốc Trúng 617 kim cương 32 giây trước
Nguyễn Đức Trúng 1,462 kim cương 2 phút trước
Trong Dinh Trúng 1,736 kim cương 4 phút trước
Anh Nguyen Trúng 765 kim cương 6 phút trước
Đàm Quang Huy Trúng 1,196 kim cương 8 phút trước
Trương Huyên Sơn Trúng 1,027 kim cương 10 phút trước
Nguyễn Đạt Trúng 2,030 kim cương 12 phút trước
Hiếu Nguyễn Trúng 893 kim cương 14 phút trước
Huỳnh Trường Trúng 416 kim cương 16 phút trước
Đập Cha Mày Giờ Trúng 1,765 kim cương 18 phút trước
Hoàng Bin Anh Trúng 944 kim cương 20 phút trước
Thạch Phô Mai Trúng 344 kim cương 22 phút trước
Quốc Thịnh Trúng 2,022 kim cương 24 phút trước
Yumoon Ha Trúng 499 kim cương 26 phút trước