Máy Gắp Thú Bông
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Hiếu Nèk Trúng 2,123 kim cương 1 phút trước
Tran Tra Trúng 1,556 kim cương 3 phút trước
Hoàng Phạm Trúng 779 kim cương 5 phút trước
Мухамед Камчыбеков Trúng 692 kim cương 7 phút trước
Kiet Bin Trúng 1,538 kim cương 9 phút trước
Bich Quyen Trúng 2,455 kim cương 11 phút trước
Linh Nguyen Nhut Trúng 458 kim cương 13 phút trước
Hồ Điệp Trúng 2,383 kim cương 15 phút trước
Kiritsugu Emiya Trúng 1,500 kim cương 17 phút trước
Trần Thị Huyền Trang Trúng 1,441 kim cương 19 phút trước
Phạm Văn Trong Trúng 2,223 kim cương 21 phút trước
TuánAnh Hoàng Trúng 2,234 kim cương 23 phút trước
Vết Xăm Lòng Trúng 1,619 kim cương 25 phút trước
nguyễn mạnh nhạc Trúng 1,980 kim cương 27 phút trước