Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Long Nguyễn
400,000VND
2
Thiên Võ
300,000VND
3
Tài Gạo
110,000VND
4
Sano Manjito
100,000VND
5
Nguyễn huy hoàng
100,000VND
6
Hoang Nguyen
50,000VND
7
Lê Thị Tuyet Lan
50,000VND