Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Khanq Lâm
900,000VND
2
Hoàng Anh Nam
700,000VND
3
Vo Thanh Nhân
600,000VND
4
Thằng Siêu Lỳ
550,000VND
5
Nguyen duc minh
530,000VND
6
Huỳnh Đạt
500,000VND
7
Bình Cam Nè
500,000VND